lydia- diálogo

Marcos:
-Ola Ainhoa canto tempo sen verte!
Ainhoa:
-Si, que tal estas?
M-Ben estaba buscando paxaros.
A- Mira que casualidade, eu tamén estou buscando paxaros.
M-E cal e o teu paxaro favorito?
A-A aguia, e o teu?
M-Igual ca ti, a aguia.
A-Bueno, eu xa me teño que ir.
M-Uf,  si que é tardísimo!
A-Deica outro dia.
M-Deicalogo.