O ladrón+++++++++

                                     O LADRÓN
Un ladrón  entra nunha tenda e dille a dependenta:
-  Quería un paquete de deterxente.
Chega a caixa e preguntoulle o ladrón:
-Canto É?
 Dille a dependenta:
 -3 euros.  
Dalle un billete de 500 euros e a dependenta estrañouse. Pero aínda así cobroulle pero logo comprobou si era verdadeiro ou falso e era falso.