O uso do dicionario

                O uso do dicionario   

Os dicionarios axúdanos a aprender novas palabras doutras lingüas como: o inglés, francés etc...
Os dicionarios poden ser: sinónimos e antónimos, bilingües, enciclopédicos e normativos.
As palabras no dicionario aparecen ordenadas alfabeticamente.
Os dicionarios teñen una palabra arriba a esquerda que se chaman palabras guia, e nos axudan a encontrar a palabra desexada máis rapido.