GONDOMAR

Gondomar está baixo o mar
Ai Gondomar, Gondomar
quen te ve non te deixa de mirar.
Namoras e namoras  nada máis verte 

co amor que desprende a túa xente.
Ai Gondomar, Gondomar
quen te ve non te deixa de mirar.